ВIРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАЎКА

да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа

ГАЛОЎНАЯ | БIЯГРАФIЯ | МАЙСТЭРСТВА КОЛАСА | ЯКУБ КОЛАС - ПЕДАГОГ | КРЫНIЦА НАТХНЕННЯ | | ЛIТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗI | У СКАРБОНКУ ЛIТАРАТАРА | РЭСУРСЫ IНТЭРНЭТ | РАДАВОД ЯКУБА КОЛАСА |


БIЯГРАФIЯ


Щелкните для увеличения изображения  
У коласавых мясцінах на Стаўбцоўшчыне
Щелкните для увеличения изображения Пазбыцца гэтых сноў
І з'яў былых не ў сілах я і сёння:
Не-не ды ўспомню зноў
Той кут, дзе я даўно
Сагрэты быў пяскамі Наднямоння.

Я. Колас "З дарогі"

Акінчыцы - месца нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа
Щелкните для увеличения изображения Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) нарадзіўся 3 лістапада 1882 года ў засценку Акінчыцы, нeпадалёку ад горада Стоўбцы (зараз Стаўбцоўскі раён Мінскай вобласці), у сям'і лесніка. Бацькі паэта былі родам з вёскі Мікалаеўшчына.
Ганна Юр'еўна Міцкевіч, маці Якуба Коласа
1923 г.

Щелкните для увеличения изображения "Бацька мой, Міхаіл Казіміравіч Міцкевіч, быў лесніком. Чалавек ён быў невялікай адукацыі: умеў распісацца, чытаць па-польску і па-руску. Разбіраў нават і рукапіс. Маці мая, Ганна Юр'еўна з Лёсікаў, зусім няграматная, але разумная ад прыроды і добрая жанчына."

Я. Колас "Аўтабіяграфія"

Бацька паэтта
Карцiна Л. Рана

Щелкните для увеличения изображения

Вучыцца чытаць ён спрабаваў сам, памагалі старэйшыя. Першая навука вялася дома, у так званага "дарэктара" - вясковага хлопчыка, які закончыў пачатковую школу.

Потым Кастусь хадзіў у пачатковую школу ў Мікалаеўшчыне.

З Альбуці Кастусь паехаў вучыцца ў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю (1898-1902 гг.).

Юнак многа чытаў, спрабаваў сілы ў паэзіі. Ён чуйна прыслухоўваўся да людской гамонкі, запісваў казкі, песні, прымаўкі.

Пасля заканчэння настаўніцкай семінарыі Канстанцін Міхайлавіч паехаў на Палессе з жаданнем "усімі сіламі, усім сэрцам служыць працоўнаму народу".

Якуб Колас - семінарыст

Щелкните для увеличения изображения

У 1906 годзе ўпершыню на літаратурнай арэне з'явілася імя Якуба Коласа. Так падпісаўся Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч пад вершам "Наш родны край".

За смелае слова, за рэвалюцыйную дзейнасць Якуба Коласа пазбавілі волі. Два гады вялося судовае следства за ўдзел у нелегальным настаўніцкім з'ездзе, які адбыўся ў 1906 годзе.

У 1910 годзе выйшла з друку першая кніга вершаў паэта "Песні жальбы".

"У Беларусі ёсць два паэты: Якуб Колас і Янка Купала - вельмі цікавыя хлопцы! Так проста пішуць, так ласкава, сумна, шчыра. Нашым бы крыху гэтых якасцей..."

Так пісаў Максім Горкі аб нараджэнні на беларускай зямлі сапраўдных паэтычных талентаў - Якуба Коласа і Янкі Купалы.

 

Щелкните для увеличения изображения

Смольня - першы ўласны куток родных Якуба Коласа і месца першай сустрэчы з Янкам Купалам

Смольня

Щелкните для увеличения изображения

Памятным для Якуба Коласа быў 1912 год.
Ён упершыню сустрэўся на хутары Смольня з Янкам Купалам.
На ўсё жыццё яны сталі шчырымі, неразлучнымі сябрамі.

Першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы ў 1912 г.
Я. Харытоненка, 1956

Щелкните для увеличения изображения "… У 1912 годзе я пазнаёміўся з маладой настаўніцай Пінскай чыгуначнай школы. Прозвішча яе было Каменская. Так у маё жыццё ўвайшла Марыя Дзмітрыеўна. Добра было б зірнуць на ўсё, што я пісаў у той час ёй і пра яе. Я саромеўся тых вершаў… У друк, вядома, нічога не падаваў, няёмка адбіраць месца ў газеце і час у людзей на сваё, што толькі мне належыць…".

М. Лужанін "Колас расказвае пра сябе"

Марыя Дзмітрыеўна Каменская, нявеста Якуба Коласа
1912 г.

Щелкните для увеличения изображения

У гады першай сусветнай вайны Якуб Колас быў прызваны ў царскую армію. Паэт добра разумеў антынародны характар імперыялістычнай бойні. Яго творы гэтага часу вызначаюцца выразнай антываеннай накіраванасцю.

Разлучыўся салдат з сваёй роднай сям'ей,
Развітаўся ён з домам сваім.
Знае лес баравы, дзе дыбаў ён ступой,
Што за думкі віліся над ім…

Я. Колас "Думкі салдата"

Якуб Колас з жонкай і сынам Данілам
1917 г.

Щелкните для увеличения изображения

Вялікую Кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю Якуб Колас сустрэў з радасцю:

Браты! Вялікая дарога
Чакае нас і родны край -
Жніво настала, працы многа, -
Навукі семя засявай!

Якуб Колас
1917 г.

Щелкните для увеличения изображения

18 кастрычніка 1926 года за поспехі ў развіцці мастацкай літаратцры і ў сувязі з дваццацігоддзем літаратурнай дзейнасці ўрад БССР прысвоіў Якубу Коласу званне народнага паэта Беларусі.

У 20-я гады пісьменнік праводзіў вялікую педагагічную работу. Ён выкладаў методыку роднай мовы ў Мінскім педтэхнікуме, чытаў курс беларускай мовы ва ўніверсітэце.

У 1929 годзе яго выбралі віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук БССР. Плённымі ў творчасці песняра былі і 30-я гады. Пісьменнік дасягнуў вялікіх поспехаў у адлюстраванні савецкай рэчаіснасці.

За выдатныя заслугі перад народам урад Савецкага Саюза ўзнагародзіў Якуба Коласа ў 1939 годзе ордэнам Леніна.

Якуб Колас са сваёй сям'ёй

Щелкните для увеличения изображения

Вялікая Айчынная вайна прынесла гора кожнаму савецкаму чалавеку. На фронце загіную сын Якуба Коласа Юрка. Пякучым болем у сэрцы паэта адгукнулася вестка аб смерці яго лепшага друга Янкі Купалы.

Гнеўна гучала ў гэтыя грозныя гады мастацкае слова песняра:

Вышэй, ярчэй узнімем молат,
Распалім горны гарачэй.
На абарону, мой люд-волат!
Удар па ворагу ямчэй!

Жывучы ўдалечыні ад Беларусі, на братняй узбекскай зямлі, ён усёй душой быў тут, у роднай старонцы, дзе гераічны народ вёў барацьбу з фашыстамі.

Сын Якуба Коласа Юрка. Загінуў на Заходнім фронце
(1917-1941)

Щелкните для увеличения изображения

Адышлі, адгрымелі баі. Да мірнай стваральнай працы вярнуліся савецкія людзі. Па-ранейшаму народны пясняр актыўна ўдзельнічае ў грамадскім і палітычным жыцці рэспублікі.

Да апошніх дзён жыцця Канстанцін Міхайлавіч заставаўся на баявым літаратурным пасту, нёс вялікую і пачэсную службу на карысць грамадства.

13 жніўня 1956 года сэрца слаўнага сына Беларусі перастала біцца…

"Жывіце даўжэй, хлопцы! Дагледзьце на свае вочы ўсё, чаго не давялося мне, і заўсёды помніце: хай кожны дзень ваш сябруе ці з пачаткам, ці з заканчэннем якой-небудзь справы".

М. Лужанін "Колас расказвае пра сябе"

Я. Колас, М. Танк, М. Лужанін на возеры Нарач
Ліпень, 1956 г.

Літаратура да раздзела
"Бiяграфiя":

 1. 5ліпеня - 100 год з дня нараджэння АнтосяГаліны (1897-1991), пісьменніка, грамадскагадзеяча, эмігранта (ЗША) : аб малодшымбраце Якуба Коласа // Новыя кнігі. Пастаронках беларускага друку. - 1997. - N 5.- С. 3-5. - Бiблiягр.: 7 назв.
 2. Абмерапрыемствах, прысвечаных святкаванню130-годдзя з дня нараджэння народныхпаэтаў Беларусi Янкi Купалы i ЯкубаКоласа : 29 студзеня 2007 г. N 57 // Информационныйбюллетень Администрации ПрезидентаРеспублики Беларусь. - 2007. - N 2 (129). - С.55-58.
 3. Александрович, С. От родной земли… : повесть о детскихи юношеских годах Якуба Коласа / С.Александрович. - Мн. : Беларусь, 1966. - 308с.
 4. Арлоў, У. Нечаканы скарб ніжняе шуфляды /Уладзімір Арлоў // Культура. - 2007. - N 32. -С. 15.
 5. Белы, С. Міхалава дрэва : [да 120-годдзя ЯкубаКоласа] / С. Белы // Полымя. - 2002. - N 9/10. - С.313-326.
 6. Белы, С. Пра дзядзьку Якуба : успамiны пра Я.Коласа / С. Белы // Полымя. - 1997. - N 10. - С.260-267.
 7. Белы, С.М. На бацькоўская зямлі : успаміны /Сімон Міхайлавіч Белы. - Мн. : Маст. літ., 1993. - 90 с.
 8. Богдан, Н. А. Рэпрэзентацыя маўленчай дзейнасцічалавека ў фразеалогіі Якуба Коласа[Текст]/ Н. А. Богдан // Известия Гомельскогогосударственного университета им. Ф.Скорины. Сер. Гуманитарные науки. - 2016.- № 4. - С. 73-78. - Бібліягр.: с. 78 (10 назв.).
 9. Вавёрка, Л. Па слядах Коласа / Леся Вавёрка //Витебский проспект. - 2007. - 3 мая. - С. 2.
 10. Важнік, С. Якуб Колас кахае, любіць, сябруе... :эпісталярная карціна жыцця паэта /Сяргей Важнік// Роднае слова. - 2009. - N 5.- С. 44-47. - Бiблiягр.: с. 47 (4 назв.).
 11. Вашчыла, П. З гісторыі ваенных дзеннікаўпісьменніка / Паліна Вашчыла // Белорусскаявоенная газета. - 2007. - 3 нояб. - С. 8. - Ил.: фот.
 12. Вялікіпясняр беларускага народа : зб. артыкулаўаб жыцці і дзейнасці Я. Коласа. - Мн. :Дзяржвыд БССР, 1959. - 456 с.
 13. Вярбіцкая, В. І. Гістарычны дыскурс у творчайспадчыне Якуба Коласа[Текст] / ВольгаВярбіцкая, Аляксандр Смолік // Беларускігістарычны часопіс. - 2012. - № 11. - С. 25-32.
 14. Вярбіцкая, В. Культуралагічная інтэнцыя творчайспадчыны Якуба Коласа / Вольга Вярбіцкая//Роднае слова. - 2010. - N 11. - С. 95-98. - Бібліягр.:с. 98 (9 назв.).
 15. Галоўка, С. "Панямонь... - мястэчка вельмівыдатнае" : Новы Свержань у жыццi iтворчасцi Якуба Коласа / С. Галоўка //Роднае слова. - 1996. - N 4. - С. 197-207.
 16. Галоўка, С. Куток радзімы песняра : (да 120-годдзяЯкуба Коласа) / С. Галоўка // Крыніца. -2002. - N 11-12. - С. 47-69.
 17. Гарон, А. "Мой дарагі далекі дружа" :перапіска Якуба Коласа і УладзіславаЧаржынскага / Антаніна Гарон // Культура.- 2007. - 3-9 ліст. - С. 15. - Ил. : фот.
 18. Гарон, А. "Новая земля" дзядзькі Антося: малавядомыя старонкі з жыцця ЯкубаКоласа / Антаніна Гарон // Звязда. - 2007.- 31 кастрычніка. - С. 7.
 19. Гарон, А. "У цяжкі час вайны суровай..." :новыя выставы дзяржаўнагалітаратурна-мемарыяльнага музея ЯкубаКоласа / Антаніна Гарон, Ірына Казловіч// Роднае слова. - 2004. - N 12. - С. 67-71. -Бібліягр.: с. 71.
 20. Гарон, А. Пад небам Якуба Коласа :[пейзажы-рэканструкцыіі Ул. Сулкоўскагахутора Смольня] / А. Гарон // Мастацтва.- 1994. - N 7. - С. 57-64.
 21. Говар, І. Мае сустрэчы з Якубам Коласам / ІванГовар // Настаўніцкая газета. - 2007. - 17мая. - С. 4.
 22. Грэкава, Г.I. Ад настаўніка для народа - да народнагапесняра : 120 гадоў з дня нараджэння ЯкубаКоласа / Г. І. Грэкава // Адукацыя івыхаванне. - 2002. - N 10. - С. 65-68. - Библиогр.:с. 68.
 23. Далідовіч, Г. Коласавы нягоды і надзеі / Г. Далідовіч// Літаратура і мастацтва. - 2007. - N 30. - С.12.
 24. Далідовіч, Г. Падрыхтоўка... да турмы, або Якуб Коласу 1906-1908 гады / Генрых Далідовіч //Літаратура і мастацтва. - 2007. - 18 мая. -С. 12.
 25. Далідовіч, Г. Шлях да вяршыні / Г. Далідовіч //Літаратура і мастацтва. - 2007. - N 28. - С.14.
 26. Дашкевіч, С. Сустрэча праз гады / Святлана Дашкевіч// Культура. - 2007. - N 44. - С. 8-9.
 27. Дзям'янка, В. "Сагрэты быў пяскамі Наднямоння": Стаўбцы ў жыццi i творчасцi Якуба Коласа: лiтаратурна-музычная кампазiцыя / В.Дзям'янка // Роднае слова. - 2002. - N 9. - С.93-96.
 28. Дзянісава, С. Жанчыны Коласа / Святлана Дзянісава//Маладосць. - 2012. - N 10. - С. 88-91.
 29. Жарнасек, Р. "Край Стаўбцоўскі, ты Коласа край": з вопыту працы па знаемстве дашкольнікаўз жыццем і творчасцю Якуба Коласа / Р.Жарнасек // Пралеска. - 2012. - № 9. - С. 4-5.
 30. Жигоцкий, Н. Народный трибун / Николай Жигоцкий// Белорусская военная газета. - 2007. - 3нояб. - С. 8. - Ил. : фот.
 31. Жизньи творчество белорусского писателяЯкуба Коласа в период Великой Отечественнойвойны.
 32. Жыгоцкі, М. Малавядомае пра Якуба Коласа / МіколаЖыгоцкі // Полымя. - 2011. - N 11. - С. 137-146.
 33. Жыгоцкі, М. У суровыя гады ваеннага ліхалецця /Мікола Жыгоцкі // Полымя. - 2009. - N 12. - С.148-163.
 34. Жыгоцкі, М.Р. Побач з Коласам / М.Р. Жыгоцкі, навук.рэд. В.П. Жураўлеў. - Мн. : Беларускаянавука, 1996. - 196 с. : iл.
 35. Жыгоцкі, М.Р. Сцежкамі паэта : па коласаўскіхмясцінах / Мікалай Рыгоравіч Жыгоцкі.- Мн. : Полымя, 1990. - 46 с.
 36. Жыгоцкі, М.Р. Сэрца пакідаю вам : па коласаўскіхмясцінах : для сярэд. і ст. шк. узросту/ М.Р. Жыгоцкі. - Мн. : Полымя, 1993. - 80 с. :iл. - Бібліягр.: с. 79.
 37. Жыгоцкі, М.Р. У цяжкі час вайны суровай : аб жыцціі дзейнасці Якуба Коласа ў эвакуацыі/ М.Р. Жыгоцкі. - Мн. : Навука і тэхніка, 1995. - 120 с. : iл.
 38. Жыццедля народа : зб. матэрыялаў аб жыцці ідзейнасці Якуба Коласа. - Мн. : ДзяржвыдБССР, 1962. - 295 с.
 39. Зжыццяпісу Якуба Коласа : дакументы іматэрыялы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1982.- 383 с.
 40. Зайцава, Г. "Мінск - гэта сімвал творчага духубеларускага народа..." : сталiчныяадрасы песняра / Г. Зайцава // Роднаеслова. - 2002. - N 6. - С. 101-104. - Бiблiягр.: с.104.
 41. Зайцава, Г. Мінск як сімвал духу творчага... /Ганна Зайцава // Літаратура і мастацтва.- 2007. - 2 ліст. - С. 14. - Ил. : фот.
 42. Зубкоўскі, Б. Прытулак дум, абраны мой куток... :Якуб Колас і Пухавіччына / БраніслаўЗубкоўскі // Настаўніцкая газета. - 2007.- 3 ліст. - С. 10-11.
 43. Казлова, В. Сяброўства Васіля Казлова і ЯкубаКоласа / Вольга Казлова // Літаратура імастацтва. - 2007. - 29 чэрвеня. - С. 13.
 44. Камароўская, З. "Мілы кут маіх дзядоў" : Стаўбцоўскiямясцiны песняра [Якуба Коласа] / З.Камароўская / З. Камароўская // Роднаеслова. - 2002. - N 4. - С. 99-103.
 45. Камароўская, З. Каласіцца і саграваць : з гісторыіКоласаўскіх чытанняў / Зінаіда Камароўская// Роднае слова. - 2005. - N 5. - С. 79-81.
 46. Камароўская, З. М. Пад небам Песняра / З. М. Камароўская; гутарыў Сяргей Галоўка // Беларускаядумка. - 2012. - № 10. - С. 84-92. - 5 фот.
 47. Камароўская, З. М. Якуб Колас - дзецям. Радкі, спазнаныяз маленства / Зінаіда МікалаеўнаКамароўская // Полымя. - 2010. - N 11. - С.140-142.
 48. Карлюкевіч, А. Дарога да Коласа / А. Карлюкевіч //Полымя. - 1998. - N 5. - С. 284-287.
 49. Каўко, А. Успамін пра Коласа / Аляксей Каўко//Маладосць. - 2012. - N 8. - С. 73-74.
 50. Качкан, Т. І. Якуб Колас. Жыццёвы і творчы шлях.Лірыка[Тэкст] / Т. І. Качкан // Беларускаямова і літаратура. - 2017. - № 3. - С. 12-15.
 51. Кірпічэнкава, Н. Падарожжа па старонках ягонага жыцця/ Наталля Кірпічэнкава ; фот. Ю. Іванова// Культура. - 2007. - 3-9 ліст. - С. 3. - Ил. : фот.
 52. Колассмяецца, дбае, дапамагае : выбраныямясцiны з успамiнаў пра Якуба Коласа //Роднае слова. - 1996. - N 4. - С. 208-213. - Заканчэнне.Пач. N 1, 2.
 53. Коласаў, Л. Невядомы ліст Якуба Коласа / Л.Коласаў// Полымя. - 2015. - № 4. - С. 187.
 54. Кур'яновiч, Ю. Як навукоўцы змагалiся з чэкiстамi заЛошыцу / Юрась Кур'яновiч // Спадчына. -2006. - N 2. - С. 38-49.
 55. Левановіч, Л. Там, дзе клен гамоніць : ен і рачулкаУдра памятаюць Якуба Коласа / ЛеанідЛевановіч // Рэспубліка. - 2007. - 3 ліст. -С. 10.
 56. Лужанін, М. Колас расказвае пра сябе : аповесць-эсэ/ Максім Лужанін. - Мн. : Маст. літ., 1982. -446 с.
 57. Лукашэвіч, Ул. Смольня чакае / Уладзімір Лукашэвіч// Краязнаўчая газета. - 2007. - жнівень. -С. 1.
 58. Ляшук, В. Вытокі нормы : [да 120-годдзя Янкi Купалыi Якуба Коласа] / В. Ляшук // Полымя. - 2002.- N 9/10. - С. 296-312.
 59. Мiцкевiч, В. Урывак з дзённiка Якуба Коласа вауспамiнах сына Данiлы / Вера Мiцкевiч //Роднае слова. - 2008. - N 5. - С. 16-17.
 60. Макрыцкая, Н. "Якуб Колас быў душою БеларускайАкадэміі навук" / Н. Макрыцкая // Роднаеслова. - 2003. - N 12. - С. 73-75. - Бібліягр.: с.14.
 61. Мароз, В. Мой родны кут... / Вікенцій Мароз //Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 ліст. -С. 15. - Іл. : фот.
 62. Мароз, Т. Л. "Мы адкрываем Коласа нанова..."/ Т. Л. Мароз // Гісторыя і грамадазнаўства.- 2014. - № 12. - С. 45-47.
 63. Мартава, Н. Вітанне з Коласавага дома / НаталляМартава // Витьбичи = Віцьбічы. - 2007. - 3нояб. - С. 4.
 64. Мицкевич, М. В Коласовском доме : [к 120-летию со днярождения Якуба Коласа] / М. Мицкевич //Неман. - 2002. - N 11/12. - С. 96-105.
 65. Міцкевіч, В. "Дзіця і маці - сымбаль вечны...": пра Ганну Юр'еўну Мiцкевiч / Вера Мiцкевiч// Роднае слова. - 2005. - N 11. - С. 97-100.
 66. Міцкевіч, В. Гісторыя адной перапіскі : пiсьмаКоласа да жанчын / В. Міцкевіч, Д. Міцкевіч// Полымя. - 1996. - N 8. - С. 298-309.
 67. Міцкевіч, В. Невядомыя блакнотныя запісы ЯкубаКоласа / Вера Міцкевіч // Роднае слова.- 2006. - N 8. - С. 44-46.
 68. Міцкевіч, В. Непаўторная кветка : штрыхi да партрэтажонкi Якуба Коласа / В. Міцкевіч //Першацвет. - 1997. - N 7. - С. 86-95.
 69. Міцкевіч, В. Першая сустрэча Янкі Купалы і ЯкубаКоласа / В. Мiцкевiч // Роднае слова. -2002. - N 8. - С. 98-99.
 70. Міцкевіч, В. Якуб Колас у Семкаве / В. Міцкевіч //Беларуская мінуўшчына. - 1997. - N 5. - С.13-20.
 71. Міцкевіч, Д. "Дзяцей, як тых снапкоў на току!": браты i сестры Якуба Коласа / Д. Міцкевіч// Роднае слова. - 1995. - N 10. - С. 164-176.
 72. Міцкевіч, М. А ці іграў на скрыпцы Колас? / МіхасьМіцкевіч ; гут. Наталля Кірпічэнкава// Культура. - 2007. - 3-9 ліст. - С. 6. - Ил. : фот.
 73. Міцкевіч, М. Дарагія ўспаміны / Міхась Міцкевіч; гут. Сяргей Дубовік // Літаратура імастацтва. - 2007. - 2 ліст. - С. 4. - Ил. : фот.
 74. Міцкевіч, М. Пад бацькоўским дахам : успаміны праЯкуба Коласа / Міхась Міцкевіч // Дзеяслоў.- 2008. - N 3 (34). - C. 197-219.
 75. Міцкевіч, М. Песні ў доме Якуба Коласа / МіхасьМіцкевіч // Роднае слова. - 2006. - N 1. - С.82-86.
 76. Міцкевіч, У. З роднага кута : матэрыялы да вывучэннябіяграфіі і творчасці Якуба Коласа ўшколе / Уладзімір Міцкевіч. - Мн. : Народ.асвета, 1964. - 78 с.
 77. Міцкевіч, У. Побыт сям'і палясоўшчыка : этнаграфiчнаяабмалеўка лясной каморы / У. Міцкевіч// Роднае слова. - 1995. - N 7. - С. 139-152.
 78. Мушынскi, М. Якуб Колас і яго акружэнне / МіхасьМушынскі // Беларуская думка. - 2006. - N 4.- С. 113-119. - Библиогр.: с. 119. - Ил. : 1 фот.
 79. Мушынскі, М. Што захавала ўдзячная памяць: ЯкубКолас і яго асяроддзе ў мемуарным жанры/ Міхась Мушынскі // Полымя. - 2008. - N 11. -C. 144-162.
 80. Мушынскі, М. Вялікі нацыянальны паэт : (да 120-годдзяЯкуба Коласа) / М. Мушынскi // Крыніца. -2002. - N 11-12. - С. 12-20.
 81. Мушынскі, М.І. Літаратурна-грамадская дзейнасцьЯкуба Коласа ў гады Вялікай Айчыннайвайны / М.І. Мушынскі // Веснік Беларускагадзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка.- 2005. - N 2. - С. 11-18.
 82. Мушынскі, М.І. Якуб Колас : летапіс жыцця і творчасці/ М.І. Мушынскі. - Мн. : Маст. літ., 1982. - 543с.
 83. Навуменка, І.Я. Якуб Колас : нарыс жыцця і творчасці/ І.Я. Навуменка. - Мн. : Нар. асвета, 1982. -208 с.
 84. Падаляк, Т. Музы Якуба Коласа / Таццяна Падаляк// Звязда. - 2007. - 3 ліст. - С. 3. - Ил. : фот.
 85. Падліпскі, А. Якуб Колас і Віцебшчына : падзеі іфакты / Аркадзь Падліпскі // Народнаеслова. - 2007. - 1 ліст. - С. 9.
 86. Пратасевіч, М.І. Пуцявінамі Коласа / Міхаіл ІванавічПратасевіч. - Мн. : Універсітэцкае, 2002.- 24 с. [укл.]. - (Да 120-годдзя з дня нараджэння).
 87. Пшыркоў, Ю.С. Летапісец свайго народа : жыццевыі творчы шлях Я. Коласа / Ю.С. Пшыркоў. -Мн. : Навука і тэхніка, 1982. - 376 с. : іл.
 88. Рагошва, В. Сябар яго шасцідзесяцігадоваймаладосці : Святлана Сомава ў жыцці ітворчасці Якуба Коласа / В. Рагошва //Полымя. - 2003. - N 11. - С. 169-200.
 89. Рытамінская, Я. Дом ў садзе / Ярына Рытамінская ; фот.Кастуся Дробава // Літаратура і мастацтва.- 2007. - 2 ліст. - С. 5. - Іл. : фот.
 90. Савіцкі, А. Коласаў дом / А. Савіцкі // Пачатковаяшкола. - 2007. - N 5. - С. 28.
 91. Саламевіч, А. "Устае куточак той прыгожа..." :Коласаўскiя мясцiны на старонках часопiса"Альбуць" / А. Самалевіч // Роднаеслова. - 1997. - N 3. - С. 172-177.
 92. Саламевіч, А. Стаўпецкая лясная камора ў ЦемныхЛядах / А. Саламевіч // Роднае слова. -1998. - N 6. - С. 207-212.
 93. Саламевіч, Я. Псеўданімы Якуба Коласа / ЯнкаСаламевіч // Роднае слова. - 2006. - N 11. - С.66-68.
 94. Смолік, А. І. Якуб Колас аб сродках фарміраваннясвядомага чытання[Тэкст] :філасофска-педагагічныя погляды класікабеларускай літаратуры на месца і ролюкнігі ў сацыялізацыі і культурызацыішкольнікаў / А. І. Смолік // Народнаяасвета. - 2014. - № 6. - С. 28-31. - Бібліягр.: с.31 (10 назв.) .
 95. Субат, С. Вялікая Айчынная ў лесе паэта /Святлана Субат // Белорусская военнаягазета. - 2007. - 3 нояб. - С. 8.
 96. Сцяпанаў, Ул. Іншы Колас / Ул. Сцяпанаў // Рэспубліка.- 2007. - 14 верасня. - С. 1, 4.
 97. Сянькоў, В. Наш родны кут, як ты нам мілы... / ВіталійСянькоў // Віцьбічы. - 2007. - 6 нояб. - С. 4.
 98. Томашава, С. Жыццёвы шлях Якуба Коласа : урокбеларускай лiтаратры у Х класе / СвятланаТомашава// Роднае слова. - 2009. - N 11. - С.58-62. - Бiблiягр.: с. 62.
 99. Трафімчык, А. Хто чужаніцы?[Текст] : Якуб Колас прападзел Беларусі 1921 г. / А. Трафімчык//Дзеяслоў. - 2012. - № 5(60). - С. 279-292. - Бібліягр.:с. 292 (22 назв.).
 100. Трафімчык, А. Якуб Колас у Расіі / Анатоль Трафімчык// Маладосць. - 2012. - N 10. - С. 69-72.
 101. Трус, М. Якуб Колас - дэлегат мiжнароднагакангрэса пiсьменнiкау у абарону культуры/ Мiкола Трус // Роднае слова. - 2010. - N 6. -С. 23-25. - Бiблiягр.: с. 25 (9 назв.). - 1 фот.
 102. Тумаш, Г. Акіньчыцы - пры шляху шырокім : РадзiмаЯкуба Коласа / Г. Тумаш // Роднае слова.- 1995. - N 5. - С. 164-174.
 103. Тычына, М. Янка Купала i Якуб Колас: учора, сённяi заусёды[Текст] / М. Тычына // Наука иинновации. - 2012. - № 12. - С. 57-59. - Библиогр.:с. 59 (7 назв. ).
 104. Уладаі творцы : новыя звесткі пра тайнуювайну органаў ДПУ-НКУС супраць ЯнкiКупалы i Якуба Коласа ў 20-30-я гг. //Беларусь. - 1998. - N 7. - С. 36-38.
 105. Успаміныпра Якуба Коласа / склад. І.С. Курбека.- Мн. : Маст. літ., 1982. - 246 с.
 106. Хвалей, Я. Увекавечанне роднай зямлі па-свойму: [валуны "Каласавіны"] / Я. Хвалей// Крыніца. - 2003. - N 10. - С. 50-58.
 107. Чарнякевіч, Ц. Біяграфія класікаў у дакументах іфактах / Ціхан Чарнякевіч // Маладосць.- 2012. - N 10. - С. 73-75.
 108. Чэмер, М. Былі мы ў Коласа ў гасцях... / МіколаЧэмер // Настаўніцкая газета. - 2007. - 5мая. - С. 13.
 109. Шандроха, Н.Дыскурснае асэнсаванне вайны празтрагічны лёс Юрыя Міцкевіча, сына ЯкубаКоласа / Нона Шандроха // Роднае слова.- 2016. - № 7. - С. 10-13. - Библиогр.: с. 13 (5 назв.).
 110. Штура, А. "Спяшайцеся з паэтам стрэцца..."/ А. Штура // Роднае слова. - 2002. - N 11. - С.69-74.
 111. Якулін, Я. Шляхамі Якуба Коласа / Ян Якулін //Літаратура і мастацтва. - 2007. - 21 верас.

ГАЛОЎНАЯ | БIЯГРАФIЯ | МАЙСТЭРСТВА КОЛАСА | ЯКУБ КОЛАС - ПЕДАГОГ | КРЫНIЦА НАТХНЕННЯ | | ЛIТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗI | У СКАРБОНКУ ЛIТАРАТАРА | РЭСУРСЫ IНТЭРНЭТ | РАДАВОД ЯКУБА КОЛАСА |

© 2021 Бiблiятэка ВДУ