Навуковая бiблiятэка УА «ВДУ iмя П.М.Машэрава» - Кнiжная выстаўка «Не можа Беларусь без Купалы...»
КНIЖНАЯ ВЫСТАЎКА

да 135-годдзя з дня нараджэння паэта
ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ


 • Творчая спадчына Янкі Купалы

  ТВОРЫ ЯНКІ КУПАЛЫ

  1. Купала, Я. Адвечная песня : вершы і паэмы : для сярэд.і ст.шк.узросту / Я. Купала ; прадм. Гніламедаў У. - Мн. : Мастацкая літаратура, 2001. – 351 с.
  2. Купала, Я. Вершы / Я. Купала ; [уклад. А. А. Сляпцова]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 270 с. : іл.
  3. Купала, Я. Выбраныя творы / Я. Купала ; аўт.уклад. Гніламедаў У., Шамякіна А. ; аўт.прадм. Гілевіч Н. ; камент. Шамякіна А. - Мн. : Беларускі кнігазбор, 2002. - 640с, [8]с. : iл.
  4. Купала, Я. Выйдзі з сэрцам, як з паходняй!. : выбранае : [для старэйш. шк. узросту] / Я. Купала ; [уклад. А. Разанава ; прадм. А. Вярцінскага ; маст. А.В. Александровіч]. – Мінск : Юнацтва, 1982. - 191 с. : іл.
  5. Купала, Я. Вясенняя раніца : вершы : для дзяцей дашк. і малод. шк. узросту. / Я. Купала. - Мн. : Юнацтва, 1999. – 23 с. : iл.
  6. Купала, Я. Жалейка : [стихи] / Я. Купала – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 152 с.
  7. Купала, Я. З кутка жаданняў : вершы, паэмы, п'есы : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Я. Купала. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. - 576 с.
  8. Купала, Я. Мая малітва : вершы, паэмы / Я. Купала ; [уклад. Н. В. Філіповіч]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. - 95 с.
  9. Купала, Я. П'есы. Публіцыстыка. Янка Купала пра сябе / Я. Купала ; [уклад. і прадмовы Н. Гілевіча ; маст. Г. Грак]. – Мінск : Кніга, 2002. - 527 с. : іл.
  10. Купала, Я. Поўны збор твораў : у 9 т. / Я. Купала ; прадм. Гніламедаў У. В. ; падрыхт. тэкстаў і камент. Забродская С. В., Шамякіна А. I. ; АН Беларусі, Iн-т літ. імя Я. Купалы - Мн. : Мастацкая літаратура, 1995 - 2003.
  11. Купала, Я. Тутэйшыя: трагічна-смяшлівыя сцэны ў 4-х дзеях / Я. Купала ; [прадм. і камент. П. Васючэнкі]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2004. - 94 c. : іл.
  12. Купала, Я. Явар і каліна : паэзія кахання : для дзяцей сярэд.і ст. шк. узросту / Я. Купала. - Мн. : Юнацтва, 2000. – 219 с., [8] с. : iл.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Іскрынкі памяці
  Вялікія паэты назаўседы застаюцца з народам, зліваюцца з ім, каб увесь час быць побач і з яго радасцю, і з яго горам. Яны - вечны. Такі і Янка Купала, чалавек, што сярод нямногіх дастойных атрымаў з рук свайго народа неўміручасць.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Аспекты творчасці Янкі Купалы
  Творчасць Купалы ад першага і да апошняга верша належыць Беларусі і яе нацыянальнай культуры, было, ёсць і будзе вялікім духоўным багаццем народа, каштоўнасцю нацыянальнага і агульначалавечага значэння. Як аўтарытэтна сказаў Якуб Колас, "нельга ўявіць беларускі народ без такой вялічнай постаці, як Янка Купала". Творчасць Купалы вынік пэўнага гістарычнага этапу духоўнага развіцця беларускага народа. Яго паэзія дае яскравае ўяўленне аб самых істотных рысах беларускага характару - чалавечай годнасці, духоўнасці і талерантнасці. І сёння творы народнага паэта жывуць сваім паўнапраўным жыццём, узбагачаючы беларускую літаратуру, мастацтва і культуру, з'яляюцца аб'ектам пільнай заўвагі.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Магія купалаўскага слова
  Аспект вывучэння лексічных адзінак з'яўляецца адным з самых актуальных пры даследаванні мовы і стылю мастака слова Янка Купала і яго творчасць складаюць унікальную з'яву для беларускага народа, беларускай мовы. Яго справядліва называюць адным з заснавальнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Вывучэнне Купалавай мовы, стылю яго твораў пралівае святло на станаўленне і развіццё літаратурнай мовы беларускага народа.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Драматургічны геній Янкі Купалы
  Драматургія Янкі Купалы цураецца простых лініяў, плоскасцяў; гэта мікракосм, пабудаваны ў сугуччы з найноўшымі ўяўлеленнямі пра прастору і час, дзе ўсё адноснае і рухомае, дзе няма раз і назаўжды прынятай высновы, дзе пануе супярэчлівая і заўжды нечаканая мастакоўская думка, дзе развіццё вобразаў, іх эвалюцыя рухаецца па складанай лініі.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Вобразы Янкі Купалы ў беларускім мастацтве
  Беларускія мастакі з любоўю стваралі незабыўны вобраз паэта, ілюстравалі яго паэтычныя творы. З'явіліся графічныя лісты, маляўнічыя палотны, якія раскрываюць і паглыбляюць купалаўскі летапіс жыцця беларускага народа. Мастакі імкнуліся перадаць драматычную напружанасць думкі аўтара, інтэнсіўнасць яго перажыванняў, непаў торнае хараство лірыкі буйнейшага беларускага паэта.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения С. Андруховіч.
  Партрэт Янкі Купалы
  Щелкните по иллюстрации для увеличения З. Азгур.
  Помнік-бюст Янку Купалу.
  1972. Вязынка
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Л. Анікейчык, Л. Заспіцкі.
  Надмагілле Янку Купалу.
  1972. Мінск, Вайсковыя могілкі
  Щелкните по иллюстрации для увеличения М. Савіцкі.
  Янка Купала.
  1981
  Щелкните по иллюстрации для увеличения С. Селіханаў.
  Янка Купала і Якуб Колас.
  1952
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Глебаў.
  Янка Купала і Максім Горкі.
  1948
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Рыбкін.
  Малады Янка Купала.
  1955
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Д. Полазаў.
  Партрэт Янкі Купалы.
  1923
  Щелкните по иллюстрации для увеличения М. Савіцкі.
  Віленскія сустрэчы.
  1976
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Кроль.
  Янка Купала і Цётка ў Пецярбургу.
  1954
  Щелкните по иллюстрации для увеличения І. Раманоўскі.
  Янка Купала з моладдзю.
  1962
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Волкаў.
  Янка Купала на адпачынку.

Запрашаем студэнтаў фiлалагiчнага факультэта,
а таксама ўсiх жадаючых пазнаёмiцца з матэрыяламi выстаўкi,
прысвечанай 135-годдзю з дня нараджэння Янкi Купалы.

На выстаўцы прадстаўлена 29 кнiг, 185 часопiсаў


ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  IЛЮСТРАЦЫI :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ
© 2012 Бiблiятэка ВДУ