КНIЖНАЯ ВЫСТАЎКА

да 140-годдзя з дня нараджэння паэта
ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ


Праз многія творы Янкі Купалы праходзяць вобразы Беларусі, маці, калыскі, народа і шляху. Вобраз Беларусі ўвасоблены Я. Купалам у розных іпастасях: Бацькаўшчына-маці, родная зямля, маладая Беларусь… Самым светлым з'яўляецца вобраз маладой Беларусі, які раскрываецца пераважна рамантычнымі фарбамі.

Жаданне паэта - не столькі ўславіць маладую прыгажуню, колькі вызначыць ёй належнае месца сярод іншых народаў. Праз яго творы беларускі народ расказаў свету пра сваё жыццё, надзеі, звычаі, гісторыю, прыроду, раскрыў свой характар, светапогляд і норавы, прад'явіў, інакш кажучы, неабвержнае сведчанне свайго існавання на Зямлі.

Гэта - народны паэт Беларусі. Марай-думкай пра шчаслівую, вольную Беларусь прасякнута ўся творчасць Янкі Купалы.Беларусь, мая старонка,
Дый люблю ж яе.
Я, калі б з ёй разлучыўся,
Плакаў з усіх сіл…

("З песень аб сваёй старонцы")
Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор,
Ці запеў салавей, ці загагала гусь, -
Я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор.
Сваю матку-зямлю - Беларусь.

("Гэта крык, што жыве Беларусь")
Падымайся з нізін, сакаліна сям'я,
Над крыжамі бацькоў, над нягодамі;
Занімай, Беларусь маладая мая,
Свой пачэсны пасад між народамі!...

("Маладая Беларусь")
Але думкай, сэрцам толькі вас я знаю,
Як і жыў, жыву я ў сваім родным краю.
І няма на свеце так вялікай меры,
І няма на свеце так каваных дзвераў,
Каб хоць на часіну ў будні ці ў нядзелі -
Беларусь са мною разлучыць пасмелі!

("Я ад вас далёка …")
Малюся я небу, зямлі і прастору,
Магутнаму Богу - Усясвету малюся,
Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору
За родны загон Беларусі.

("Мая малітва")

ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ