Репозиторий Витебского государственного
университета имени П. М. Машерова
Справка

Найменні асобы ў кантэксце беларускай каляндарна-абрадавай паэзіі : семантыка, дэрывацыя

ISSN: 2519-4534

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)