Репозиторий Витебского государственного
университета имени П. М. Машерова
Справка

Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава)

ISSN: 2519-4534

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)