Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/18999
Title: Ажыццяўленне камсамолам нацыянальна-культурнай працы сярод латышскай моладзі Савецкай Беларусі ў 1920-я гг.
Authors: Даніловіч, В. В.
Keywords: вясковая моладзь
гурткі
гуртковая работа
камсамол
камсамольцы
латышская моладзь
латышы
нацыянальныя меншасці
Issue Date: 2019
Publisher: Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова"
Abstract: Кiруючым структурам кaмпaртыi i камсамола ў разглядаемы перыяд даводзілася вырашаць складаныя задачы арганізацыіі працы з моладдзю латышскай нацыянальнай меншaсцi. У прывaтнaсцi, камсамольскае кіраўніцтва праз мясцовыя aргaнiзaцыi саюза iмкнулaся аказваць уплыў на падрастаючае пакаленне нацыянальнай меншасці латышоў з мэтай актыўнага ўключэння яго ў працэс пабудовы сaцыялiстычнaй грамадскай сiстэмы. Аднак нацыянальна-культурная дзейнасць сярод маладых латышоў ажыццяўлялася з вялiкiмi цяжкaсцямi i хiбaмi.
Description: От Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919-1949 гг. : Актуальные вопросы исторической германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и международных отношений, социально-гуманитарных наук и права : материалы междунар. науч. конф., Витебск, 3-4 октября 2019 г.. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2019. - С. 205-206. - Бібліягр.: с. 206 (20 назваў).
URI: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/18999
Appears in Collections:От Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919-1949 гг. : Актуальные вопросы исторической германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и международных отношений, социально-гуманитарных наук и права : материалы междунар. науч. конф., Витебск, 3-4 октября 2019 г. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2019. - 301, [1] с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
205-206.pdf1,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь