Browsing "Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 21-22 кастрычніка 2010 г. - Віцебск : УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2010." by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 38  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
95-98.pdf.jpg2010Іменныя і злітныя формы прыметнікаў у кітабе 19 ст.Несцяровіч, В. І.
48-50.pdf.jpg2010Састаўныя адзінкі іменавання пры звароце да асобы (на матэрыяле драматычных твораў У. Караткевіча)Зуева, І. М.
25-28.pdf.jpg2010Иноязычные элементы в ойконимии Белорусского ПоозерьяГенкин, В. М.
92-95.pdf.jpg2010Моўныя асаблівасці гаворкі ТалачыншчыныМіхайлаў, С. І.
37-39.pdf.jpg2010Антропонимные коды белорусского поэтического текста 20 века: семантический аспектДеревяго, А. Н.
217-221.pdf.jpg2010"Баркулабаўская хроніка" як прадвеснік мемуарнага жанру ў беларускай літаратуры пач. 17 ст.Таранеўскі, В. У.
181-184.pdf.jpg2010Інверсія як фактар адметнасці творчай індывідуальнасці А. Сербантовіча: да праблемы тыпалогііЛапацінская, В. В.
188-191.pdf.jpg2010Мастацка-герменеўтычнае асваенне вобраза Еўфрасінні Полацкай у беларускай паэзііЛобан, І. Ф.
34-37.pdf.jpg2010Параўнанне ў паэтычных творах Л. ГеніюшДаўбешка, Н. П.
120-122.pdf.jpg2010Мужской именник витеблян 2-й половины 20 века: динамический аспектСкребнева, Т. В.
200-202.pdf.jpg2010Паэтыка прытчаў Я. СіпаковаПадстаўленка, В. Ф.
111-114.pdf.jpg2010Нацыянальна-моўны накірунак у развіцці беларускай граматычнай тэрміналогіі (канец 80-х - 90-я гады)Радзюк, В. В.
178-181.pdf.jpg2010Мотив смерти в прозе В. Астафьева и В. КозькоКрикливец, Е. В.
50-52.pdf.jpg2010Канцэпт Радзіма ў свядомасці носьбітаў беларускай мовыКалеснікава, А. А.
211-214.pdf.jpg2010Асветніцкая і літаратурная дзейнасць Андрэя ЗязюліСаматой, І. В.
205-208.pdf.jpg2010Шчасце ў навуцы і жыцці, калі мэта дасягаеццаРусецкі, А. У.; Русецкі, Ю. А.
241-244.pdf.jpg2010Маўленчая тэорыя ў сістэме фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняўМартынкевіч, С. В.
39-42.pdf.jpg2010Спецыфіка канцэпта "працавітасць" у прыказках і прымаўках пра лёс і характар чалавекаДзядова, А. С.
82-86.pdf.jpg2010Словаўтваральныя інтэрферэмы ў беларускамоўным друкуМарозава, Я. Н.; Будкевіч, М. Ю.
86-89.pdf.jpg2010Язык сквозь призму животного, растительного, обонятельного и других кодовМаслова, В. А.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь