Репозиторий Витебского государственного
университета имени П. М. Машерова
Справка

Літаратурныя ўзаемасувязі Віцебшчыны і Латгаліі : зб. навук. арт. / В. Ю. Бароўка [i др.] ; [навук. рэд. В. І. Русілка] ; М-ва адукацыі РБ, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава". - Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2013. - 94 с.

Літаратурныя ўзаемасувязі Віцебшчыны і Латгаліі : зб. навук. арт. / В. Ю. Бароўка [i др.] ; [навук. рэд. В. І. Русілка] ; М-ва адукацыі РБ, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава". - Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2013. - 94 с.

 

Recent Submissions