Міхаіл Савіцкі. Жывапіс [Выяўленчы матэрыял] / [склад.: А. Савіцкі [і інш.]] ; М-ва культуры РБ, Нац. мастацкі музей РБ. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2002. - 24 с. : іл.
Каталог твораў выстаўкі, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння мастака, адлюстроўвае складаную прастору творчых пошукаў беларускага жывапісца М. Савіцкага. Выданне змяшчае шэраг жывапісных твораў майстра.

05