Посттрадыцыя. Фарбы Радзімы [Выяўленчы матэрыял] : выстаўка жывапісу, Мінск, 4-20 мая 2007 г. : каталог / [склад. і рэд. Н. Шаранговіч] ; М-ва культуры РБ, Грамад. аб'яднанне "Беларускі саюз мастакоў". - Мінск, 2007. - 36 с. : іл.
Выстаўка "Посттрадыцыя. Фарбы Радзімы" прадстаўляе творы дваццаці шасці жывапісцаў, сяброў Беларускага саюза мастакоў, якія разгортваюць панараму важнейшых тэндэнцый у сённяшнім выяўленчым мастацтве краіны. Выстаўка адлюстроўвае складаную прастору творчых пошукаў, дэманструе стылёвую размаітасць і багацце адценняў у творчасці беларускіх жывапісцаў.

03