Карповіч, Т.А. Культурнае жыццё Мінска I-ай паловы XIX стагоддзя / Т.А. Карповіч. - Мінск : Рыфтур, 2007. - 63 с. : іл.
Жыцце і творчасць мастака-рамантыка Валенція Ваньковіча звязаны з Мінскам. Цікавасць выклікае культурнае асяроддзе гэтага горада, якое ўздзейнічала на жывапісца, уплывала на фарміраванне яго творчай асобы. Выданне прадназначана для настаўнікаў і вучняў сярэдніх і спецыяльных школ, для ўсіх, хто цікавіцца культурнай спадчынай беларускага народа.

01