Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/5053
Title: Спроба ўзброенага выступлення ў Віцебскай губерні падчас паўстання 1863 года
Other Titles: Аn attempt of insurrection in Vitebsk region during the Polish uprising of 1863
Authors: Глазырын, С. Я.
Keywords: Віцебская губерня
паўстанцкія атрады
планы паўстанні
узброеныя акцыі
узброенае паўстанне
рэвалюцыйныя камітэты
armed insurrection
revolutionary committees
Vitebsk region
insurgent groups
revolt plans
military actions
Issue Date: 2011
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Abstract: Артыкул прысвечаны падзеям, якія адбываліся на тэрыторыі Віцебскай губерні ў красавіку – маі 1863 года. На падставе здабыткаў расійскай і польскай дарэвалюцыйнай, савецкай і сучаснай беларускай гістарыяграфіі, а таксама архіўных крыніц аўтар робіць спробу падрабязнага і сістэматызаванага аналізу дзейнасці ўзброеных паўстанцкіх атрадаў у пазначаным рэгіёне. Даецца колькасная і сацыяльная характарыстыка паўстанцкіх аддзелаў, апісваюцца маршруты і тэрыторыя іх дзейнасці. Падрабязна разглядаюцца планы цэнтральнага і мясцовых рэвалюцыйных камітэтаў па арганізацыі ўзброенай барацьбы ў Віцебскай губерні і на сумежных тэрыторыях. Пазначаюцца асноўныя прычыны няўдалых баявых дзеянняў паўстанцаў Віцебшчыны. = The article is devoted to events of Polish insurrection that took place in Vitebsk region in April – May, 1863. The author makes an attempt of the detailed and system analysis of the activity of armed insurgent groups in the region on the basis of archival sources and achievements of the Russian, Polish, Soviet and Belarusian historiography. Quantitative and social characteristics of insurgent groups, routes and territory of their activity are described in the article. Plans of the central and local revolutionary committees on the organization of the armed struggle in Vitebsk region as well as in neighboring areas are considered in detail. Principal causes of the defeat of the insurgents of Vitebsk region are specified.
Description: Ученые записки / УО "ВГУ им П. М. Машерова". - Витебск, 2011. - Т. 11. - C. 21-27. - Библиогр.: с. 27 (13 назв.).
URI: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/5053
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2011, T.11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t11pub21.pdfГлавная статья476,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь