Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта : [2379] Community home page

Logo
Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта – навукова-практычны часопіс. Выдаецца з верасня 1996 года. Выходзіць чатыры разы ў год. Рэдакцыйная калегiя: І.М. Прышчэпа (галоўны рэдактар), А.А. Чыркін (нам. галоўнага рэдактара) Т.Г. Алейнікава, Г.П. Арлова, Я.Я. Аршанскі, В.М. Балаева-Ціхамірава, М.М. Вараб’ёў, М.Ц. Вараб’ёў (адказны за раздзел «Матэматыка»), А.М. Галкін, С.А. Ермачэнка, А.М. Залеская, У.В. Іваноўскі, Я.А. Краснабаеў, В.Я. Кузьменка (адказны за раздзел «Біялогія»), П.І. Навіцкі, С.У. Нікалаенка, Н.А. Ракава (адказны за раздзел «Педагогіка»), Г.Г. Сушко, Ю.В. Трубнікаў. Часопіс ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па біялагічных, педагагічных, фізіка-матэматычных навуках, а таксама цытуецца і рэферыруецца ў рэфератыўных выданнях УІНІТІ.

Browse

Collections in this community

Logo

2017, №1(94) [16]

Веснік

Logo

2017, №2(95) [20]

Веснік

Logo

2017, №3(96) [20]

Веснік

Logo

2017, №4(97) [22]

Веснік

Logo

2018, №1(98) [17]

Веснік

Logo

2018, №2(99) [21]

Веснік

Logo

2018, №3(100) [19]

Веснік

Logo

2018, №4(101) [17]

Веснік

Logo

2019, №1(102) [18]

Веснік

Logo

2019, №2 (103) [18]

Веснік

Logo

2019, №3 (104) [20]

Веснік

Logo

2020, №1 (106) [23]

Веснік

Logo

2020, №2 (107) [21]

Веснік

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road