Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/17021
Title: Zwiazki malzenskie wychowankow domow dziechka i ich jakosc
Other Titles: Marital relationships of adults who grew up in children's homes and their quality
Authors: Franczyk, Agnieszka
Keywords: domy dziecka
dorosli wychowankowie domu dziecka
foster children
grown-ups in orphanages
jakosc zwiazku malzenskiego
quality of marital relationship
Issue Date: 2018
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Abstract: Celem prezentowanego w artykule badania byto znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest jakosc zwigzkow matzenskich wychowankow domow dziecka i czy rozni sie od jakosci zwigzkow osob, ktore nigdy nie przebywaty w placowce opieki zastepczej. Badaniami objeto 48 wychowankow domow dziecka oraz 48 osob, ktore wychowywaty sie w rodzinie naturalnej. Zastosowano nastepujgce narzedzia badawcze: polskg wersje Skali DAS G.B. Spaniera (Dyadic Adjustment Scale) oraz Kwestionariusz ankiety dla matzonkow wtasnego autorstwa. = The aim of research presented in this article was finding the answer to the question: what is the quality of marital relationships of adults who grew up in children's homes and whether it is different from the quality of relationships of people who were never in an institution of foster care. The subjects of the research are the 48 adults who grew up in children's homes and 48 people who grew up in natural families. In investigation were used the Polish version of the Spanier's Dyadic Adjustment Scale (DAS) and The Survey for a Spouse drew up by the author of this article.
Description: Психологический Vademecum: Витебщина М. М. Бахтина : сб. науч. ст. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. - С. 231-242. - Bibliografia: s. 242 (8 tytulow).
URI: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/17021
ISBN: 978-985-517-676-4
Appears in Collections:Психологический Vademecum: Витебщина М. М. Бахтина : сб. науч. ст. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. - 305, [1] с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231-242.pdf1,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road